Ved å merke av eller fjerne merket i boksene kan du angi ønsket innstilling.